PROFIL PUI

Persatuan Ummat Islam (PUI) didirikan di Bogor pada tanggal 5 April 1952 H., bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1373 H., sebagai hasil  fus...

logo-pui
Persatuan Ummat Islam (PUI) didirikan di Bogor pada tanggal 5 April 1952 H., bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1373 H., sebagai hasil fusi (gabungan) antara dua organisasi besar, yakni Perikatan Ummat Islam (PUI) yang berpusat di Majalengka dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) yang berpusat di Sukabumi.

Sebagai organisasi pergerakan Islam, PUI bergerak dan beramal pada bidang Pendidikan, Sosial, dan Dakwah. Pada perkembangannya, kini Persatuan Ummat Islam (PUI) mulai merintis bidang Kesehatan, IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dengan sekolah berbasis technopreuneur.

PAHAM KEAGAMAAN
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) menganut paham Ahlussunah Wal Jama'ah.

BASIS PENDUKUNG
Jumlah jama’ah PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) atau basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta orang yang berbasis di Jawa Barat, DKI dan Banten.

TUJUAN ORGANISASI
Terwujudnya pribadi, keluarga, masyarakat, negara dan peradaban yang diridhai Allah subhanahu wa ta’ala.

VISI DAN MISI
Visi: Menjadi organisasi dan komunitas gerakan Islam yang unggul, mandiri dan bermartabat.
Misi: Mewujudkan ummatan wasathan dengan menjalankan delapan perbaikan (ishlahus tsamaniyah)

STRUKTUR
1. Pimpinan Pusat (tingkat Pusat)
2. Pimpinan Wilayah (tingkat Propinsi)
3. Pimpinan Daerah (tingkat Kabupaten/Kota)
4. Dewan Pengurus Cabang (tingkat Kecamatan)
5. Dewan Pengurus Ranting (tingkat Desa/Kelurahan)
6. Dewan Pengurus Komisariat (tingkat komunitas tertentu)

PIMPINAN PUSAT PUI
KH. Ahmad Heryawan, Lc. (Ketua Majelis Syura)
KH. Anwar Saleh (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat)
KH. Fathullah Mansyur (Ketua Dewan Syari’ah Pusat)
Prof. Dr. H. Didin Damanhuri (Ketua Dewan Pakar Pusat)

H. Nurhasan Zaidi (Ketua Dewan Pengurus Pusat)
H. Ahmadie Thaha (Sekretaris Jenderal DPP PUI)
Wira Utama Nurdin (Bendahara Umum DPP PUI)
Iman budiman, S.Th.I (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda)
Hj. Mimi Husmiyati, MA. (Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita)

JARINGAN
Hingga akhir tahun 2005, jaringan PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) meliputi:
 • 20 (Pimpinan Wilayah)
 • 100 (Pimpinan Daerah)
 • 530 (Dewan Pengurus Cabang)
 • 1.590 (Dewan Pengurus Ranting)
 • 250 (Dewan Pengurus Komisariat)

LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NON-FORMAL PUI
 • 95 Madrasah Diniyah (MD)
 • 43 Raudhatul Atfal (TK/RA/TPA)
 • 146 Tingkat Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)
 • 64 Tingkat Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)
 • 39 Tingkat Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA)
 • 4 Perguruan Tinggi (STAI/STIE)
 • 30 Pondok Pesantren
 • 48 Majelis Ta’lim

CIRI KHAS PUI
 1. Sikap Tasamuh
 2. Sikap Tawasuth dan I'tidal
 3. Sikap Tawazun
 4. Berani menegakkan Amar Ma'ruf dan Nahy Munkar
Dewan Pengurus Pusat
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)
Jl. Pancoran Barat XI No. 3 Jakarta Selatan 12780
Telp. 021-79182334 Fax. 021-7974218
puicenter@gmail.com/ puicenter@yahoo.com
http://www.pui.or.id/
static_page